00 00 Actualidad IA

00 00 Actualidad IA, 00 07 audio - RADIO

La IA amb Saül Gordillo, Ramon Palacio i Marta Clua

. En l’edició actual de «El món és digital» el programa deTomás Cascante, s’explora la transformació digital i la intel·ligència artificial (IA) des de perspectives interessants i diverses. Saül Gordillo es distingeix amb el seu projecte «Algoritmo Transparente», destacant per la seva anàlisi sobre l’impacte de la IA i la necessitat d’adaptació davant l’acceleració tecnològica. Les seves reflexions ofereixen una mirada crítica sobre com la tecnologia modifica el nostre entorn i el futur social. Ramón Palacio afegeix a la conversa una crítica penetrant sobre el concepte mateix de la intel·ligència artificial, qüestionant la seva denominació i explorant les seves implicacions més enllà de la comparació amb la intel·ligència humana. Aquest debat sobre les dimensions ètiques i les repercussions socials de la IA enriqueix el diàleg amb un enfocament crític i reflexiu. Complementant aquestes perspectives, Marta Clua aporta al programa amb la presentació del llibre «El mar de la tranquil·litat», enllaçant així la tecnologia amb la literatura. Encara que la seva contribució sigui més breu, Clua enriqueix la discussió amb un toc cultural, recordant-nos com la ficció pot reflectir i influir en la nostra comprensió de la tecnologia i la IA.

00 00 Actualidad IA, 00 01 Actualidad TIC, 00 07 audio - RADIO

Col·laboració universitat i empresa amb Xavier Segura, president de la Comissió d’Universitats de PIMEC

La col·laboració entre petites i mitjanes empreses (MIPIME) i universitats, segons Xavier Segura president de la Comissió d’Universitats de PIMEC, potenciaria la innovació i el creixement. Aquesta sinergia permet a les empreses afrontar desafiaments tecnològics amb suport acadèmic, generant idees disruptives i solucions creatives. Les iniciatives pràctiques, com projectes finals de grau, són un exemple d’aproximació entre aquests dos mons, tradicionalment allunyats. La digitalització i la necessitat de talent especialitzat són reptes comuns que podrien beneficiar-se d’aquesta col·laboració.  ···

00 00 Actualidad IA, 00 07 audio - RADIO

Presentació llibre «Rehumanizando la tecnología» amb la autora: Joana Barbany

 En l’entrevista sobre el seu llibre «Rehumanizando la tecnología», Barbany comenta com integrar tecnologia i humanitat. Reflexiona sobre la seva influència personal, laboral i social, destacant la necessitat de rehumanitzar la tecnologia en cada canvi cultural. Enfatitza l’ús conscient de la tecnologia, preservant habilitats humanes essencials, i la importància d’educar les noves generacions en l’ús equilibrat d’aquestes eines.

00 00 Actualidad IA, 00 07 audio - RADIO

Càmeres de vigilancia i AI amb Albert Cortada

Albert Cortada ofereix una visió tècnica sobre la implementació de càmeres de videovigilància i Intel·ligència Artificial en els municipis. Aquesta tecnologia s’aplica en la regulació del trànsit, la monitorització ambiental i la seguretat pública, millorant significativament la gestió i eficiència urbana en aquests àmbits. play

00 00 Actualidad IA, 00 07 audio - RADIO

La Intel·ligència Artificial Generativa i el Futur del Treball / opinen 8 Experts

Explorant l’impacte de la Intel·ligència Artificial en el futur del treball, aquest programa ha realitzat entrevistes a vuit figures prominents del sector digital a Barcelona. Els entrevistats, Albert Ortas, Antoni Paz, Carles Fradera, Carles Grau, David Boronat, Jordi Marin, Josué Sallent i Ramón Palacio, ofereixen perspectives diverses sobre l’evolució del treball en l’era de la IA. Cadascun, des de la seva experiència única, aporta punts de vista valuosos sobre com la tecnologia està transformant el mercat laboral. Play

Scroll al inicio