00 07 audio - RADIO

Creació d’un nou premi al Talent
Jordi Marín, ACEC

https://barcelonadot.com/ftp/news/221014-premi-talent-jordi-marin.mp3